AFA

L’AFA (associació de famílies d’alumnat) es crea amb l’objectiu principal de col·laboració i participació de les famílies a la vida de l’escola. Afavorir la vinculació dels diferents agents educadors és un regal per als nostres infants, oferint espais de suport i de dinamització. 

Aquesta petita representació familiar, treballa de valent per intentar promoure activitats de cohesió i pertinença entre tota la comunitat (sortides a la natura, dinar de germanor a l’escola, marató de TV3…), activitats per motivar i millorar la lectura dels infants (Foment lector), col·laboració en les millores estètiques i d’inversió de l’escola, organització de cloendes de curs amb festes que s’aproximin a totes les necessitats i graduació dels infants de 6è.  

Tots els serveis interlectius del centre estan gestionats per l’AFA a través de la contractació d’una empresa externa MALEC la qual vetlla per la implementació del Projecte Educatiu en totes les activitats que realitza l’alumnat en els següents serveis: acollida matinal, menjador, acollida de tarda, extraescolars i casal d’estiu. 

Per qualsevol dubte sobre l’AFA ens podeu contactar al correu: afammip@gmail.com o a través del Dinantia. AFA