Caminar plegades / Essència

L’escola és l’espai on conviure, on créixer, on exposar-nos, on podem ser en singular i trobar-nos en plural. Tenim el compromís de que els infants aprenguin des de la vida, en la vida i per la vida

Mirada d’infant

Un infant únic, amb una història de vida. L’infant com un ésser capaç, únic, irrepetible. Amb una història de vida creada per les situacions i experiències viscudes. Un infant amb unes potencialitats, habilitats i capacitats innates que es desenvolupa en un ambient i espai preparat de manera intencionada i amb un acompanyament respectuós per part de l’adult. Un infant mereixedor que totes les seves necessitats afectives, emocionals, físiques, psicològiques, cognitives, motrius i fisiològiques siguin ateses i respectades. Amb un esperit crític, on la seva veu i les seves necessitats són escoltades i tingudes en compte. coneixements habilitats, Curiós, despert, Competent, Capaç, Amb necessitat d’establir connexions i d’elaborar teories per comprendre el món, Comunicador i i amb desig de conquesta.

L'acompanyament respectuós

A l’escola acceptem sense judicis, confiem i acompanyem amb una mirada oberta i respectuosa. Proposem reptes i facilitem experiències, propostes i espais on cada persona participi essent responsable del seu propi aprenentatge. Acompanyem en la diversitat entenent l’alumnat com a éssers únics i irrepetibles. Posem la mirada en el suport que cada persona necessita facilitant, i assegurant, la seva participació en tots els àmbits.. Escoltem les inquietuds i els interessos dels infants i fem emergir el desig d’aprendre creant situacions i obrint possibilitats a l’infant.

Personalització de l’aprenentatge

Estem compromeses en eliminar les barreres a l’aprenentatge i a la participació, per tal d’igualar les oportunitats de tothom. Descentralitzem la mirada per esdevenir una escola que no discrimini a ningú per qüestions de gènere, d’orientació afectivosexual, d’origen i cultural, familiar i funcional.

Cultura avaluativa

L’avaluació entesa com un procés compartit entre totes les persones que intervenen (aprenent, iguals i docents). L’observació, el registre i les documentacions com a eina per a la reflexió conjunta per afavorir el desenvolupament de cadascun dels infants. Del punt de partida en els aprenentatges als avenços fets.

L´aprenentatge per la vida

Quan parlem d’aprenentatge amb sentit, des d’un significat global, ens referim tan a l’ús dels sabers, com també a l’aprenentatge connectat a la interioritat de l’infant i en com donar forma a allò que l’habita.

La família

Entenem l’escola com un espai per als infants on és necessària i imprescindible la contribució i l’acompanyament de les seves famílies. En aquest sentit, és necessari que hi hagi una complicitat entre les famílies i l’escola, posant la mirada envers un objectiu i un projecte de centre comú.

Les famílies han de conèixer a fons el projecte de l’escola i fer arribar les seves inquietuds i neguits per tal de poder ser acompanyades per persones de l’equip.

Serà a través de la Carta de Compromís Educatiu que les famílies i l’escola assumiran el seu compromís d’implicació en el procés educatiu dels seus infants entenent que aquesta implicació és necessària per garantir l’assoliment de l’èxit educatiu de les seves filles i dels seus fills, així com una bona integració escolar i social de l’infant.

L’acollida a les famílies i als infants que s’incorporen a l’escola és un aspecte molt important que recull el nostre Projecte. Sabem que per l’infant és imprescindible veure que la seva família forma part de l’escola, per això entenem que la relació entre família i l’escola ha de ser de confiança i total complicitat. Hem de treballar per fer del nostre projecte educatiu, un projecte de pertinença comú. La primera rebuda, els primers instants a l’escola, tant per a la família com per a l’infant, els organitzem perquè es visquin amb confiança, calma i benestar. És per això, que tenim desenvolupat un Pla d’Acollida que regula totes les accions que permeten acompanyar totes les necessitats, de la manera més amable i respectuosa possible.  

Transformació educativa

A l’escola compartim, parlem, observem i reflexionem conjuntament per seguir avançant. La codocència ens aporta equitat de rols a l’aula i és una oportunitat per a créixer en la nostra tasca docent, enfortint vincles i recolzant-nos I, d’aquesta manera, millorar la intervenció amb l’alumnat. El nostre projecte és dinàmic, viu i, per tant, està en constant canvi. Això requereix la implicació de tot l’equip docent. Ens plantegem constantment la nostra acció i això ha d’anar lligat a una formació continuada. Aprenem conjuntament, mantenint viva la inquietud i les ganes d’aprendre, participant en diverses formacions i treballant en xarxa per compartir tots aquells nous aprenentatges que anem fent amb el ple convenciment que compartir és viure.