Espai Migdia

Migdia
Les accions pedagògiques de l’Espai Migdia aprofiten l’oportunitat educativa que facilita el moment del menjador i l’estona d’esbarjo per a crear activitats que garanteixen el desenvolupament integral dels infants
Per l’escola, l’espai migdia és un moment pedagògic, nodrit d’uns valors educatius i d’uns principis coherents i lligats amb la metodologia de la nostra escola.

El moment del migdia és un temps en què els infants satisfan necessitats vitals importants com la gana, la son i/o el cansament. De vegades, és en aquesta estona quan sorgeixen diverses emocions i sentiments. És un temps sensible, en el que s’han d’establir límits, rutines i en el que s’han de respectar els ritmes de manera relaxada, tot creant un clima tranquil i viscut amb plaer per part dels infants. És un moment també per aprendre a menjar de manera equilibrada, però també per adquirir hàbits personals i socials que enriqueixin els infants. Aquest espai educatiu, que es nodreix dels valors educatius i principis pedagògics de l’escola, es divideix en l’estona dedicada a l’àpat i l’estona de lleure educatiu i esbarjo.

Cada aula té una persona de referència que acompanya als infants a incorporar els hàbits d’higiene i normes per a facilitar la convivència a l’escola. És a partir de la presència, l’observació, l’escolta i la disponibilitat dels adults com acompanyaran aquest procés.
Durant aquesta estona s’ofereixen propostes que asseguren el joc lliure i espontani dels infants, combinat amb propostes dirigides, on l’infant lliurement pot triar segons les seves preferències. Diàriament, es fa un traspàs entre mestres i monitors/es per tal de coordinar l’acompanyament dels infants amb coherència.
A l’estona de l’àpat, el fet d’apostar per fomentar grups heterogenis amb infants de diferents edats possibilita el treball de l’autonomia, la cooperació i la corresponsabilitat.

Projecte menjador 23-24

Pla espai
migdia

Fitxa
inscripcio

Espai
interlectiu

Plats I ingredients - Curs 2023-2024