Estratègia digital

Davant d’una societat en moviment i una present digitalització, el Departament d’Educació planteja a les escoles definir una CULTURA lligada a una estratègia digital que asseguri una adequada competència docent i garanteixi una millor competència digital per part de l’alumnat. 

Acollim aquesta demanda des d’una necessitat d’acompanyar als infants en l’ús respectuós dels dispositius i una mirada crítica en la cerca dels continguts. 

A continuació podeu accedir al sites on es desenvolupa la nostra EDC lligada al Projecte de Direcció 22-26.