Pla d’acollida

L’infant com un ésser capaç, únic i irrepetible. Amb una història de vida creada per les situacions i experiències viscudes.

Un infant amb unes potencialitats, habilitats i capacitats innates que es desenvolupa en un ambient i espai preparat de manera intencionada i amb un acompanyament respectuós per part de l’adult.  Un infant mereixedor que totes les seves necessitats afectives, emocionals, físiques, psicològiques, cognitives, motrius i fisiològiques siguin ateses i respectades. 

Amb un esperit crític, on la seva veu i les seves necessitats són escoltades i tingudes en compte.

Previous slide
Next slide