Taula Rodona d’Escola

Taula Rodona d’Escola

La Taula Rodona d’Escola neix amb l’objectiu de sentir la veu dels nostres infants, de fomentar la seva participació en la vida de l’escola i l’entorn proper, de crear canals de comunicació entre les persones que formem part de la comunitat educativa. És un espai de diàleg pensat  per plantejar les seves preocupacions, expressar les seves opinions i idees,  fer propostes, arribar a acords, resoldre conflictes, establir normes de convivència,… sempre des d’un clima de  confiança respecte als altres. 

La Taula Rodona promou la pertinença a la comunitat educativa, actituds cíviques i democràtiques, la vivència engrescadora de l’autogestió i la convivència, potenciant l’inici d’un camí que els infants han de recórrer envers la participació plena en la societat.

Hi participen dos membres de cada aula de primària en representació del seu grup. Aquests aporten en les sessions convocades la veu i opinió de la resta d’infants.
La síntesis aportada la recullen en la llibreta d’aula en format d’acta de la sessió i és llegida per un membre del grup.

A l’aula, setmanalment, es realitzen taules rodones d’aula que tenen com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels infants, partint del diàleg. Utilitzem diferents dinàmiques que volen enfortir la capacitat reflexiva dels infants, donant molta importància a l’escolta activa i col·laborativa. 

A les taules rodones es concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives de tot l’alumnat, ajudant-los a ser més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual  i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.