Un dia a infantil

09h a 09h30
Entrada relaxada i moment de connexió
Iniciem un nou dia i és important fer-ho des de la calma i la connexió. Els infants entren al seu espai de referència de manera relaxada i els adults que acompanyen poden establir el primer contacte del dia amb amor, de manera propera i individualitzada. Començar sense pressa, progressivament permet estar disponible per acollir cada ritme, cada necessitat.
09h a 09h30
09h30 a 10h00
Rotllana
Un espai de socialització i d’escolta. Un moment per mirar-se a la cara, per explicar un conte o cantar juntes. Una trobada de gran grup per explicar les propostes i per acollir les necessitats i les vivències que venen de fora.
09h30 a 10h00
10 a 10:45
Vida a l’aula
Propostes autònomes i petites històries. Acollim les vivències del nostre dia a dia i els interessos que sorgeixen per part dels infants i els transformem en aprenentatges significatius i profunds. En aquesta franja del dia coexisteixen diferents processos. Espais on el grup d’infants, conjuntament amb l’adult o els adults de referència, realitzen propostes relacionades amb els diferents llenguatges. Aquests processos sempre s’acompanyen des de la globalitat i els diferents ritmes.
10 a 10:45
10:45 a 11:00
Esmorzar
L’espai de l’esmorzar com a un temps d’aturada, de relació, d’autonomia i de gaudi. Des del plaer cap a una alimentació sana, fomentant l’autoregulació i la presa de decisions.
10:45 a 11:00
11:00 a 11:30
Espai exterior
Les estones a l’exterior estan plenes de relacions, d’exploració i d’emoció. Un espai que ofereix moltes possibilitats i que permet trobar moments d’ energia compartida, d’experiències sensorials, de descobertes i investigacions…
11:00 a 11:30
11:30 a 12:15
Processos guiats
Llenguatge musical, psicomotricitat… L’última hora del matí abans d’anar a dinar, s’ofereixen diverses propostes guiades per l’adult acompanyant que es centren en sabers concrets. També és moment per a la música i el treball del cos.
11:30 a 12:15
12:15 a 12:30
Calma
Tornar al gran grup per acomiadar-se, per explicar-se que han estat fent o per compartir una estona serena amb l’adult referent. L’estona del comiat és igual d’important que l’estona de l’entrada. Els infants tenen l’oportunitat de trobar un espai individual, un recer d’escolta activa. És un moment màgic, on es generen dinàmiques de cantarelles, rondalles, contes i cançons que fan baixar la pulsió i que permeten anticipar el que vindrà després.
12:15 a 12:30
12:30 a 15:00
Dinar
L’espai migdia segueix vetllant per l'acompanyament respectuós i amb mirada atenta, creant aliança amb el projecte educatiu de centre i fomentant espais de relació, cooperació, intercanvi i hàbits saludables.
12:30 a 15:00
15:00 a 16: 30
Ambients
En aquesta franja els infants de I3, I4 i I5 es barregen i es comprometen a escollir un dels nou ambients disponibles. Aquest compromís dura dues setmanes ( 6 dies en total). Els infants tenen l’oportunitat de vincular-se amb un nou adult referent, nous companys i companyes, nous espais… Uns espais preparats, amb materials pensats i propostes planificades per tal que puguin aprofundir en procesos d’experimentació i descoberta a través de diferents llenguatges. El seu cercle s’amplia, l’infant connecta amb altres contextos i és convidat a aprofundir en les seves passions i talents.
15:00 a 16: 30