Un dia a primària

09h a 09h15
Moment de connexió i pla de treball
Tots els infants necessiten d’un espai preparat per vincular de manera pausada. La rotllana com espai de retrobada, la lectura relaxada a primera hora, establir connexió amb els aprenentatges que es portaran a terme a través del pla de treball o la preparació de provocacions a l’aula per iniciar el dia de reflexió són estratègies metodològiques que ens ajuden a connectar amb el temps de grup, amb la mestra i amb un mateix.
09h a 09h15
09:15: a 10:15
Repte d’aula
El repte d’aula neix d’una situació que genera una necessitat. Una necessitat funcional i significativa i que es desplega de manera globalitzada tenint en compte el currículum. La interpretació de la realitat més propera i donar-li un significat és la motivació vers l’aprenentatge. Una notícia, una pregunta, una provocació a l’aula per part de l’adult…són motiu de tot un procés ple de vivències enriquidores de la vida i per la vida.
09:15: a 10:15
Esmorsar
10:15 a 10:30
Esmorzar
L’esmorzar es realitza a l’aula dedicant-hi un espai valuós com una situació més d’aprenentatge. El benestar de l’alumnat està estretament lligat a una alimentació saludable en un entorn que s’adeqüi i faciliti el plaer i la necessitat d’un bon esmorzar. Aquests 15 min s’aprofiten també, com a temps de relació i d’establir vincle amb les referents amb les tutories individualitzades o en petit grup que es porten a terme segons les necessitats que s’observin.
10:15 a 10:30
10:30 a 11:00
Temps exterior
El nostre espai exterior té un paper important dins del nostre projecte educatiu. Per nosaltres esdevé espai valuós d’aprenentatge, coeducació i convivència , amb equitat de gènere en el joc, afavorint la gestió positiva dels conflictes, la inclusió i bona convivència entre infants de diferents capacitats, gèneres i edats. Des de 1r fins a 6è, i seguint els acords de la taula rodona s’organitza un temps de pati per garantir el joc lliure, el contacte amb la natura cobrint totes les necessitats.
10:30 a 11:00
11:30 a 12:30
Tallers (mates amb les mans i escriptura), treball del cos, llenguatge musical i llengua anglesa
En aquesta franja es concreta el treball globalitzat nascut del repte amb els tallers de “Mates amb les mans” i “Taller d’escriptura”. es desenvolupen amb petits grups amb propostes diversificades apostant per la personalització de l’aprenentatge, oferint les eines per aprendre necessàries per seguir fomentant la consciència de l’aprenentatge. En aquest moment parlem també del treball en altres llenguatges com l’anglès, la psicomotricitat i educació física i la música.
11:30 a 12:30
12:30 a 15:00
Dinar
L’espai migdia segueix vetllant per l'acompanyament respectuós i amb mirada atenta, creant aliança amb el projecte educatiu de centre i fomentant espais de relació, cooperació, intercanvi i hàbits saludables.
12:30 a 15:00
15:00 a 16:30
Activitat autònoma en ambients o caixes d’investigació
Els ambients i les caixes d’investigació són espais on es presenten propostes pensades i elaborades amb la finalitat de potenciar la reflexió, la investigació, l’autoaprenentatge, la pràctica de treball en equip i la interdisciplinarietat com a base de la comprensió d’una realitat complexa. En petits grups internivell, interaccionen amb els materials i les provocacions de manera autònoma donant pas a la transferència de coneixements i sobretot a la competència d’aprendre a aprendre, registrant els seu procés en una llibreta. Els acompanyem a la formulació de preguntes investigables, a buscar respostes coherents, a processar-les i saber-les comunicar.
15:00 a 16:30