Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.
Les persones representants del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Normativa de referència

Consell Escolar

Representants de la nostra escola

Nom
Càrrec
Aida Parisé
Presidenta
Anna Comas
Cap d’estudis
Elvira Fernández
Secretària
Ivette López
Mestres
Soraya Hurtado
Mestres
Merche Alfonso
Mestres
Pilar Martí
Mestres
Toni Lorente
Mestres
Gina Medrano
Mestres
Lidia Aguilar
PAE
Esteban Díez
PAS
Maria Miguel de Palma
AFA
Juan Carlos Torruella
Famílies
Esther Montiel
Famílies
Miriam Catena
Famílies
Aaron Peña
Famílies
Susana García
Famílies

Acords del Consell Escolar

19 Desembre 2023