Extraescolars

És important que els infants facin activitats extraescolars que els agradin i en gaudeixin plenament i en bona companyia. D’aquesta manera van forjant la seva personalitat, fan noves amistats i vincles, i adquireixen valors, competències i hàbits essencials per al seu desenvolupament integral. Cal que, tant des de l’educació en el lleure com des de l’escola i les famílies, tinguem present que l’educació s’esdevé al llarg i ample de la vida, i que per tant, totes les persones estem en constant aprenentatge.

Les extraescolars ens ofereixen bons contextos d’aprenentatge i l’oportunitat de conèixer nous amics i amigues, de descobrir talents, habilitats i passions amagades, d’aprendre a relacionar-nos en diferents contextos, de conviure i adquirir autonomia i esperit crític.