El nostre projecte educatiu

Una escola única, una escola pensada per ser escola, amb els espais planificats amb coherència, una escola que pensa en les persones que hi conviuen. Una escola que respira reflexió, discussió, acords i vivències. Una escola que escolta i s’escolta a si mateixa; que batega igual que en els seus inicis, que està plena de vida.

Acollidora

L’atenció i cura de totes les persones que formen part de la comunitat educativa.

 

Activa

La creença en la capacitat de meravellar-se dels infants. En el potencial del seu instint de curiositat i exploració com a mitjans per conèixer el món que els envolta i la seva capacitat per construir coneixement a través de la pròpia acció, de les seves emocions, del desenvolupament de les seves habilitats creatives i de l’intercanvi de relacions personals amb els altres i el seu entorn.  

Curosa

La creació d’un entorn on els espais són importants i han d’estar pensats i dissenyats per afavorir el desenvolupament de les potencialitats dels infants. Cerquem entorns de benestar que permetin als infants viure, conviure, comunicar, expressar, jugar, actuar, crear, relacionar-se, observar, cooperar, aprendre…

Projecte

Inclusiva

Disseny d’entorns d’aprenentatge oberts i flexibles (mesures i suports universals) que permetin a tothom l’accés, la participació i l’aprenentatge en igualtat d’oportunitats, donant a cadascú el que necessita (equitat). Una escola per a tothom i un projecte per a cadascú que reconeix la diversitat com un fet universal i comparteix i respecta els valors inclusius.

 

Innovadora

Una escola que aposta per la formació permanent, entenent-la com una responsabilitat personal i professional, que ha d’esdevenir una eina de suport i enfortiment del Projecte Educatiu. Compromesa amb totes les persones de la comunitat educativa, centrada en un bon clima i un alt nivell d’implicació.

Oberta i compromesa

Una comunitat que viu oberta al seu entorn i esdevé un espai on es treballen models culturals, valors, normes i formes de conviure, tot cercant maneres de relacionar-se amb la realitat exterior i que vol contribuir en el respecte i la millora del medi ambient, la pau i la justícia social.

Participativa

Una escola oberta, democràtica i participativa, on l’escolta de l’altre i el diàleg compartit i respectuós esdevenen un element clau per a la convivència, on infants i adults ens escoltem i comuniquem amb la voluntat de construir diàlegs conjunts.

Respectuosa

Un lloc on han de crear-se les condicions necessàries perquè tot infant pugui sentir-se atès, estimat, valorat, feliç i segur. On els adults acompanyem als infants de manera curosa i respectant els seus processos de creixement, prenent una actitud tranquil·la, sense presses, on la intervenció esdevé mesurada i es regula en funció de les seves necessitats i demandes, per mitjà de la presència, l’observació, l’escolta, l’estimulació, el guiatge i la provocació d’experiències.

Rigorosa

Una escola amb l’objectiu educatiu de garantir en els infants el desenvolupament de competències per a la vida (aprendre a ser, estar, fer, conèixer i conviure) que els han de possibilitar les estratègies i habilitats necessàries per esdevenir competents, adaptar-se i interactuar amb els reptes d’un món canviant, tant a nivell social com tecnològic. Una avaluació que fomenta el progrési l’èxit de tot l’alumnat. Avaluació formativa i formadora.